Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Biểu mẫu đầu tư và Mẫu biểu liên quan đến hỗ trợ DN thực hiện dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 22-08-2021
Xem cỡ chữ:

Biểu mẫu hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.I.1 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021)

Tải về

2. Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu A.I.3 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021)

Tải về

3. Gợi ý đề cương lập đề xuất dự án đầu tư

Tải về

4. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 33 Luật Đầu tư năm 2020)

5. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 33 Luật Đầu tư năm 2020)

Mẫu biểu liên quan đến hỗ trợ DN thực hiện dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

1. Đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Tải về


Đang online: 1
Hôm nay: 139
Đã truy cập: 207252

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang