Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Cập nhật Nghị định 80/2021 hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 23-09-2021
Xem cỡ chữ:

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

(1) Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

(2) Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản (1).

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản (1).

(3) Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản (1), (2).

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoảng (1), (2).

             

Cập nhật Nghị định 80/2021 hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ảnh minh họa)

Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ các chính sách sau:

- Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

- Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Nghị định 80/2021/NĐ-CP gồm có 6 chương, 35 Điều, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP. Nghị định 80/2021/NĐ-CP tải về tại đây

Đối với tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 -2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 -2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành căn cứ nội dung của Nghị định 80/2021/NĐ-CP sẽ rà soát, báo cáo UBND tỉnh cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định hiện hành.

Phòng Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 405
Đã truy cập: 398508

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang