Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Công tác triển khai thực hiện thu hút đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang năm 2021

Ngày 20-12-2021
Xem cỡ chữ:

Công tác xây dựng và phối hợp xây dựng chính sách phát triển và thu hút đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Đến nay Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư và nhu cầu phát triển của Khu như: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII Về “xây dựng và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2426/KH-UBND ngày 26/6/2018 về “Xây dựng và phát triển Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025”; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 “Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang’’.

Công tác thu hút đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang năm 2021

Đến nay đã thu hút được 04 dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với tổng mức đầu tư hơn 330.000 triệu đồng. Trong đó Khu trung tâm 03 dự án với tổng số vốn đầu tư 81.848 triệu đồng và khu vực sản xuất 01 dự án với tổng số vốn đầu tư 249.901 triệu đồng. Cụ thể:

- Dự án Đầu tư sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh do Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang làm chủ đầu tư: Tổng vốn đầu tư 249.901 triệu đồng, với tổng diển tích đất khoảng 300 ha. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, thời gian dự án đi vào hoạt động theo Quyết định chủ trương đầu tư ngày 31/10/2021.

- Dự án Mô hình trình diễn và thực nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty TNHH MTV HG FARM Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Phú làm chủ đầu tư: Tổng vốn đầu tư 41.848 triệu đồng, với tổng diển tích đất khoảng 2,7 ha. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, thời gian dự án đi vào hoạt động theo Quyết định chủ trương đầu tư ngày 31/12/2020.

Lãnh đạo Ban Quản lý kiểm tra thực tế dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV HG FARM Công nghệ cao

- Dự án “Mô hình trình diễn thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp kết hợp vi sinh” do Công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư: Tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng, với tổng diển tích đất khoảng 2,04 ha. Thời gian thực hiện dự án 50 năm, thời gian dự án đi vào hoạt động theo Quyết định chủ trương đầu tư ngày 31/12/2021.

- Dự án “Trung tâm giống công nghệ cao” do Công ty TNHH Giống công nghệ cao Mêkong làm chủ đầu tư: Tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng, với tổng diển tích đất khoảng 3,82ha. Thời gian thực hiện dự án 50 năm, thời gian dự án đi vào hoạt động theo Quyết định chủ trương đầu tư ngày 31/12/2022.

Nhiệm vụ và giải pháp triển khai thu hút đầu tư năm 2022 – 2025

a) Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu vực trung tâm 415ha:

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các nhiệm vụ của giai đoạn 2018 - 2020: Đường số 2, Đường số 3, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp nước, thông tin liên lạc) nối Đường tỉnh 930 - Khu thực nghiệm, trình diễn; đầu tư xây dựng Khu xử lý nước và rác thải đảm bảo phục vụ cho các dự án sản xuất trong Khu vực trung tâm và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 10,14ha trong Khu thực nghiệm, trình diễn. 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025: giải phóng mặt bằng một phần phấn đấu lũy kế đạt 70% diện tích trở lên trong Khu thực nghiệm, trình diễn và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt khối lượng khoảng 50% của Khu thực nghiệm, trình diễn 31,97ha; triển khai dự án đào hồ với quy mô theo quy hoạch 05ha tạo điều kiện dự trữ nước ngọt; đầu tư xây dựng Trụ sở Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, điều hành và kêu gọi đầu tư phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Huy động nhiều nguồn vốn khác nhau, tập trung đầu tư xây dựng thêm 5% các dự án ưu tiên trong Khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm các công trình, dự án trạm bơm, cống và nạo vét thủy lợi... Tiếp tục đầu tư hệ thống lưới điện, đảm bảo nguồn điện ổn định và liên tục phục vụ cho toàn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b) Triển khai thực hiện 04 dự án khoa học: (1) “Chọn tạo và nhân giống lúa mới chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu”; (2) Nghiên cứu và chuyển giao quy trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ; (3) Chọn tạo giống và quy trình sản xuất giống thủy sản và thủy đặc sản nước ngọt; (4) Xây dựng và chuyển giao một quy trình nhân giống hoặc quy trình trồng cây ăn trái.

c) Về xúc tiến đầu tư, hàng năm bố trí kinh phí dành riêng cho Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao vào đầu tư theo các tiêu chí của Khu về sản phẩm, trình độ công nghệ, khả năng tài chính và quản lý kinh doanh, đảm bảo đầu tư từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, sản phẩm phải có thương hiệu. Ưu tiên cho các doanh nghiệp có mối liên kết với vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các vùng xung quanh, đến năm 2025 lấp đầy 50% trở lên diện tích Khu mời gọi đầu tư được các doanh nghiệp vào đầu tư.

d) Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp, ưu tiên hợp tác đào tạo sau đại học, đào tạo chuyển giao công nghệ về các kỹ thuật, công nghệ cao, về quản lý sản xuất hiệu quả trong các lĩnh vực có liên quan, phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tổ chức đào tạo hoặc thu hút thêm được từ 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ về làm việc tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

đ) Từng bước đào tạo nghề cho nông dân trong vùng dự án, tạo chuyển biến từ nhận thức đến quy trình sản xuất theo hướng hiện đại; tham gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp và các công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu tạo giá trị gia tăng của sản phẩm.

e) Củng cố bộ máy Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Đề án thành lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong giai đoạn này thành lập thêm Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Du lịch tri thức.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 391
Đã truy cập: 398494

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang