Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Dự án giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 14-09-2021
Xem cỡ chữ:

Từ quy hoạch 1/2000 về Khu Trung tâm 415ha và tình hình thực tế tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thì Hội Đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX kỳ hợp thứ 18 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, do Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang làm chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

Thông tin công trình bao gồm: Chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Địa điểm là thị trấn vĩnh viễn – huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, dự án thuộc nhóm B, nguồn vốn thực hiện công trình là nguồn vốn Ngân sách địa phương và số tiền được cấp cho công trình là 104.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ bốn tỷ đồng), thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2021 – 2024.

Mục tiêu công trình là từng bước hình thành Khu vực Trung tâm thuộc Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với nòng cốt là các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chủ lực địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân. Tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới và có quỹ đất để Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thực hiện các mô hình trình diễn về nông nghiệp.

Quy mô đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2); một phần các tuyến đường số 4, đường số 7, đường số 13 và phần đất cặp các tuyến sông kênh Củ Tre, kênh Mười Thước, kênh Đầu Lá với quy mô dự kiến giải phóng mặt bằng khoảng 54,56 ha, trong đó:

Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1): Khoảng 25,23
ha.

Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2): Khoảng 21,83 ha.

Một phần các tuyến đường số 4, đường số 7, đường số 13 và phần đất cặp tuyến sông kênh Củ Tre, kênh Mười Thước, kênh Đầu Lá: Khoảng 7,5 ha.

Khi có Nghị quyết về chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh thì Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tiến hành công tác tiếp theo để đạt tiến độ giải ngân và nhanh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng của dự án, tạo quỹ đất sạch cho Ban Quản lý thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban.

(Đính kèmNghị quyết số 35/NĐ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2020)

      Phòng Kế hoạch - Đầu Tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2021-069-tuan anh.1.pdf_20210914125043.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 207258

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang