chi tiet - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Dự án kêu gọi đầu tư thuộc Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 11-06-2020
Xem cỡ chữ:

Để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư và có cơ sở thực hiện kêu gọi đầu tư theo đúng quy định pháp luật, ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định đã phê duyệt danh mục 16 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có 03 dự án nằm trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, cụ thể như sau: (1) Dự án đầu tư Khu thực nghiệm trình diễn, dự kiến quy mô đầu tư 31,97 ha, tổng mức đầu tư 271,75 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho Khu thực nghiệm trình diễn; (2) Dự án đầu tư sản xuất cây trồng cạn và vi sinh, dự kiến quy mô đầu tư 58,90 ha, tổng mức đầu tư 467,50 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho Khu thực nghiệm trình diễn; (3) Dự án khu kho bãi và chế biến, dự kiến quy mô đầu tư 16,27 ha, tổng mức đầu tư 170,00 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng kho bãi chế biến và chế biến nông sản từ Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng các đơn vị có liên quan tổ chức công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào 03 dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành./.

Phạm Tuấn Kiệt

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 3
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 60064

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn