Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Dự họp giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 12-10-2021
Xem cỡ chữ:

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ông Trương Cảnh Tuyên họp giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thường trực UBND huyện Long Mỹ. Về phía Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang: Đại diện có ông Lê Hoàng Xuyên - Giám đốc Ban, ông Nguyễn Việt Triều - Phó Giám đốc Ban và lãnh đạo các phòng cùng dự.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Xuyên báo cáo các khó khăn, vướng mắc của Ban Quản lý trong thời gian qua. Mặc dù Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được nhiệm vụ thu nên chưa có nguồn thu, 100% kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo nên việc giao lại đất, cho thuê đất của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Thẩm quyền thu tiền sử dụng đất, thuê đất trong đơn vị bị chồng chéo giữa các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và Quyết định 1152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa, theo quy định của Quyết định 1152/QĐ- TTg, quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chưa được quy định; các dự án đầu tư của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang cũng chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên còn nhiều vướng mắc, chưa thực hiện như kế hoạch.

                                     

Ông Lê Hoàng Xuyên - GĐ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang báo cáo các vướng mắc của Ban tại Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.

Sau khi Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang báo cáo và nghe ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên ghi nhận nhiều vướng mắc, khó khăn của Ban gặp phải suốt thời gian vừa qua. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kết luận các nội dung như sau: (1) Đề nghị Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang khẩn trương phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND huyện Long Mỹ hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện quy chế hoạt động và quy hoạch chung của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tại Quyết định số 1152/QĐ-TTg, Quyết định số 1066/QĐ-TTg, trong đó nêu rõ đặc điểm tình hình tỉnh Hậu Giang sau khi chia tách từ năm 2004 đến nay, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế (đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan), đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành có liên quan. (2) Về thu hút, quản lý các dự án đầu tư và quản lý đất đai: đề nghị thực hiện theo quy định; Đối với các thủ tục hành chính: đề nghị Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp rà soát, cập nhật các quy định liên quan đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 nếu cần thiết. (3) Về kinh phí đã được phê duyệt đến nay chưa giải ngân: Giao Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cùng các đơn vị có liên quan làm việc cụ thể, xem xét thực hiện theo quy định.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 131056

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn