Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Giải quyết đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Đa năng Hoàn Cầu

Ngày 15-11-2021
Xem cỡ chữ:

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp giải quyết các đề nghị của chi nhánh công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu. Thành phần tham dự gồm: ông Lê Hoàng Xuyên - Giám đốc Ban và đại diện các đơn vị: Sở Giao thông vận tải tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ và Chi nhánh công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu cùng dự

Tại buổi làm việc, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng cầu tạm bắt qua kênh Mười Thước vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Hiện trạng cầu tạm do Sở Giao thông vận tải đầu tư với trọng tải cầu là 3,5 tấn. Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ các công trình, các hạng mục kho chứa nguyên vật liệu tại dự án “Mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp vi sinh” do công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu đầu tư. Sau đó, đoàn tiến hành họp thảo luận các đề xuất của chi nhánh công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu tại phòng họp Ban Quản lý và thống nhất giải quyết đề xuất của chi nhánh công ty đa năng Hoàn Cầu.

Sau khi Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang nghe ý kiến của các sở, ngành chuyên môn và đề xuất của chi nhánh công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đề xuất Ủy dan nhân dân tỉnh cho phép Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được nâng cấp trọng tải cầu tạm bắt qua kênh Mười Thước vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang từ nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí thực hiện do chi nhánh công ty TNHH đa Hoàn Cầu chi trả). Mục đích sử dụng: nâng cấp trọng tải cầu từ 3,5 tấn lên khoảng 10-15 tấn, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp trong Khu.

                                    

Ông Lê Hoàng Xuyên - Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 463
Đã truy cập: 211186

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang