Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Giấy mời về việc tổ chức hội thảo "Hợp tác, trình diễn và chuyển giao khoa học công nghệ cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang"

Ngày 25-11-2020
Xem cỡ chữ:

GIẤY MỜI

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


Đang online: 1
Hôm nay: 175
Đã truy cập: 207288

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang