Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Hậu Giang kêu gọi đầu tư 4 lĩnh vực trọng điểm

Ngày 26-08-2021
Xem cỡ chữ:

Hậu Giang đang tập trung kêu gọi đầu tư vào 4 lĩnh vực trọng điểm là đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, các nhà máy chế biến và tiêu thụ nông sản, đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án sử dụng công nghệ cao và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, liên kết xây dựng các tuyến du lịch tại tỉnh.

Công ty TNHH Đa năng Hoàn Cầu - Địa chỉ tại Khu Trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Trong thời gian tới, Hậu Giang đẩy mạnh và hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh thông thoáng và có tính liên kết, với điều kiện tốt nhất để kêu gọi nhà đầu tư. Cùng với đó, tỉnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm xúc tiến đầu tư, đội ngũ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong việc triển khai chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, kỹ năng và nghệ thuật xúc tiến đầu tư. Đẩy nhanh việc lập, thẩm định trình duyệt quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, đảm bảo điều kiện về đất đai khi triển khai dự án kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp và vận hành các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành. Hoàn thiện trang thông tin điện tử của tỉnh về xúc tiến đầu tư, pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, cơ hội đầu tư, các thông tin cơ bản và chi tiết về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư truy cập và tìm hiểu.

Thực tế tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, thời gian qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Đến nay đã thu hút được 04 dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với tổng mức đầu tư hơn 330.000 triệu đồng. Trong đó Khu trung tâm 03 dự án với tổng số vốn đầu tư 81.848 triệu đồng và khu vực sản xuất 01 dự án với tổng số vốn đầu tư 249.901 triệu đồng. Hiện nay, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đang thực hiện giải phóng mặt bằng dự án “Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” với quy mô khoảng 54 ha và tổng mức đầu tư là 104 tỷ đồng nhằm tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Hau-Giang-keu-goi-dau-tu-4-linh-vuc-trong-diem/419558.vgp

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 207289

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang