Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Họp về việc xây dựng các công trình phụ trợ trong dự án Mô hình thực nghiệm lúa theo hướng hữu cơ

Ngày 06-01-2023
Xem cỡ chữ:

Sáng ngày 05/01/2023, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tổ chức họp về việc xây dựng các công trình phụ trợ trong dự án Mô hình thực nghiệm lúa theo hướng hữu cơ của Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang tại Văn phòng đại diện của Ban Quản lý tại Trụ sở các Hội đặc thù tỉnh. Thành phần bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang. Về phía Ban Quản lý, chủ trì có Ông Nguyễn Việt Triều - PGĐ Ban cùng đại diện Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

Ngày 16/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp đề xuất đầu tư dự án Trình diễn lúa hữu cơ gửi Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang. Vị trí dự kiến đầu tư dự án Trình diễn lúa hữu cơ được quy hoạch là đất lúa (khu trình diễn). Vì vậy, việc đầu tư các công trình xây dựng (đất phi nông nghiệp) phục vụ cho dự án cần phải xem xét lại. Do đó, Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang báo cáo đến các sở, ngành chuyên môn có liên quan để xin ý kiến xây dựng các công trình phụ trợ trong dự án Mô hình thực nghiệm lúa theo hướng hữu cơ.

Tại buổi làm việc ngày 05/01/2023, Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang đã báo cáo tóm tắt các nội dung của dự án, đồng thời trình bày mục đích việc xây dựng các hạng mục khu nhà điều hành và phụ trợ với diện tích 8.160 m2/31.080 m2 để phục vụ cho dự án. Về phía các sở ngành chuyên môn cơ bản thống nhất về việc các công trình phù trợ phù hợp với quy hoạch 1/500 Khu thực nghiệm trình diễn do UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 04/05/2018. Đại biểu dự họp thống nhất đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các nội dung theo đề nghị của Công ty tại Công văn số 2012/CV-2012 xem có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay không, đồng thời phía Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang tiếp tục hoàn thiện các nội dung của dự án theo nội dung đóng góp của các sở, ngành.

Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang báo cáo tại cuộc họp

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 330
Đã truy cập: 398433

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang