Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Mô hình Aquaponics tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 11-11-2021
Xem cỡ chữ:

1. Tên mô hình: Thực hiện mô hình chuyển giao công nghệ aquponics tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

2. Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.

3. Địa điểm: Tại Khu thực nghiệm trình diễn, Khu NN ƯDCNC Hậu Giang. Địa chỉ: Ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

4. Quy mô: 100 m2.

5. Đối tượng: Thủy sản kết hợp rau màu theo quy trình tuần hoàn nước và dinh dưỡng.

6. Đơn vị phối hợp thực hiện: Trường Đại học khoa tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao công nghệ.

7. Người thực hiện: Kỹ sư Trần Quốc Yên phụ trách chính

8. Kinh phí thực hiện mô hình: 200.000.000 đồng.

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Ứng dụng quy trình Aquaponics Trường Đại học khoa tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá khả năng thích hợp của mô hình tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

- Nhằm hướng đến giới thiệu mô hình mới và mở rộng quy mô mô hình Aquaponics cho các vùng lân cận.

10. Một số hình ảnh

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 207257

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang