Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Mô hình khóm áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt

Ngày 16-11-2021
Xem cỡ chữ:

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2021, cán bộ kỹ thuật phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp tiến hành thu thập số liệu, ghi nhận và đánh giá các chỉ tiêu của mô hình khóm cầu đúc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Địa điểm tại Khu thực nghiệm trình diễn Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Mô hình khóm cầu đúc xuống giống 30 tháng 06 năm 2021 đến nay đã được hơn 04 tháng. Cán bộ cán bộ kỹ thuật phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp tiến hành thu thập số liệu, ghi nhận và đánh giá các chỉ tiêu của mô hình khóm cầu đúc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, tình hình cây khóm sinh trưởng và phát triển tốt. Sau khi lấy chỉ tiêu cán bộ kỹ thuật phòng sẽ tiếp tục theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây, bón phân, chăm sóc cho cây theo từng giai đoạn. Tiếp tục quản lý cỏ dại cũng như sâu bệnh hại trên cây và có biện pháp phòng trừ thích hợp theo quy trình kỹ thuật.

Cán bộ kỹ thuật thu thập số liệu, ghi nhận và đánh giá các chỉ tiêu của tưới nhỏ giọt cho mô hình khóm cầu đúc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp


Đang online: 1
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 207158

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang