Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Mô hình trồng khóm Cầu Đúc ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 27-08-2021
Xem cỡ chữ:

1. Tên mô hình: Thực hiện mô hình trồng khóm Cầu Đúc ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

2. Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 06 năm 2022.

3. Địa điểm: Tại Khu thực nghiệm trình diễn, Khu NNUDCNC Hậu Giang. Địa chỉ: Ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

4. Quy mô: 1000 m2.

5. Đối tượng cây trồng: Khóm Cầu Đúc

6. Người thực hiện: Dương Hồng Mỏng chịu trách nhiệm chính và đồng chí Sầm Lạc Bình hỗ trợ thực hiện.

7. Kinh phí thực hiện đề tài: 19.690.000 đồng.

8. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá khả năng thích nghi của Khóm Cầu Đúc và ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên cây khóm tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

9. Các chỉ tiêu đánh giá

Đánh giá sinh trưởng và phát triển của khóm về: số lá, chiều dài lá.

Đánh giá năng suất: số trái/ tổng số cây, trọng lượng trái, năng suất thực tế năm thứ 1, thứ 2.

Mô hình khóm Cầu Đúc ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại khu

10. Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học

Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt vào mô hình trồng khóm để nhân rộng mô hình cho các hộ trồng khóm trên địa bàn, để tiết kiệm công lao động.

Dương Hồng Mỏng

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và PTCNC trong nông nghiệp


Đang online: 1
Hôm nay: 168
Đã truy cập: 207281

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang