chi tiet - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 23-04-2021
Xem cỡ chữ:

Sáng 12/04, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tổ chức phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung gồm có:

(1) Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ATGT.

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT.

(3) Tăng cường quản lý chất lượng phương tiện và ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông.

(4) thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về trật tự ATGT.

(5) 100% viên chức và người lao động trong đơn vị cam kết bảo đảm trật tự ATGT.

Đợt phát động nhằm tạo động lực cho viên chức và người lao động phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng phương tiện giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Thời gian thực hiện phong trào trong năm 2021.

Lương Thị Ngọc Nhi

Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp


Đang online: 2
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 60074

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn