chi tiet - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp

Ngày 16-06-2020
Xem cỡ chữ:


Đang online: 1
Hôm nay: 44
Đã truy cập: 12574

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn