Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Quyết định về điều động viên chức (Ông Nguyễn Minh Bằng)

Ngày 30-07-2020
Xem cỡ chữ:

Quyết định số 34/QĐ-BQL ngày 14/09/2019


Đang online: 2
Hôm nay: 197
Đã truy cập: 207310

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang