chi tiet - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 04-07-2020
Xem cỡ chữ:

Nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Hoàng Xuyên – Giám đốc Ban, Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Việt Triều - Phó giám đốc Ban, Phó bí thư chi bộ, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Ban.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Triều – Phó giám đốc thông qua báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, bên cạnh những thuận lợi, đơn vị trong 6 tháng đầu năm còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này được thể hiện thông qua việc các chỉ tiêu giao các phòng chuyên môn đều đạt so với kế hoạch đầu năm. Hội nghị còn thông qua một số nội dung về báo cáo công đoàn 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm.

Nội dung Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công việc, đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến về những mặt làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị, điều này sẽ góp phần giúp cho toàn đơn vị có động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, cũng như là kế hoạch được giao trong năm 2020

Huỳnh Trung Hiếu

Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp


Đang online: 1
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 12581

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn