Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Sơ kết quý II/2021 và phương hướng quý III/2021 của Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 21-07-2021
Xem cỡ chữ:

Vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 08 tháng 7 năm 2021 Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tổ chức sơ kết nhiệm vụ quý II/2021 và phương hướng quý III/2021.

Đồng chí Nguyễn Việt Triều thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết quý II/2021 và dự thảo Nghị quyết chương trình cho công tác quý III/2021 của Chi bộ Ban quản lý.

Đồng chí Huỳnh Trung Hiếu báo cáo tổng hợp kế hoạch khắc phục hạn chế năm 2020 của tất cả đảng viên.

Cuộc họp diễn ra thành công, trong thảo luận có nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực và trọng tâm.

Bí thư Lê Hoàng Xuyên kết luận chương trình công tác quý III năm 2021 của Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang những nội dung như sau:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi ủy và chất lượng đội ngũ đảng viên, viên chức; rà soát, kiện toàn công tác nhân sự cấp ủy, lãnh đạo cấp phòng, đảm bảo phù hợp tình hình nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan.

2. Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; nhất là tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau học tập quán triệt, phải viết bài thu hoạch, cấp ủy phân công kiểm tra chất lượng bài viết và báo cáo về Đảng ủy Khối (thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy).

3. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết, chương trình, kế hoạch…thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thức I, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 02/09 (02/09/1945-02/09/2021).

4. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19 theo tinh thần chủ động, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

5. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Hướng dẫn 05-HD/BTCTU ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ “Về một số vấn đề về sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong các loại hình chi bộ”.

6. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Tỉnh ủy Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”; Tích cực tổ chức thực hiện nhóm CTV 35-BQLKNNUDCNC95 và tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt theo chỉ đạo, thường xuyên hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

7. Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm tra đảng viên năm 2021 của cấp ủy đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

8. Cấp uỷ quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn sinh hoạt và hoạt động, cải thiện môi trường làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, công tác bồi dưỡng phát triển công đoàn viên và giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

9. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền như: Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, quyết toán các dự án kết thúc trong năm 2020; Đối với các dự án đang triển khai thi công năm 2021 (Mặt đường số 2, 3; Điện 3 pha) đến 30/8/2021 hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tài chính; đối với các dự án cầu đường đến 30/9/2021 phải giải ngân đạt 60% vốn, đảm bảo các hồ sơ thủ tục theo quy định về thanh, quyết toán; đẩy nhanh các dự án đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, khởi công dự án Xây dựng cầu, đường; quản lý các dự án của nhà đầu tư như: đôn đốc thực hiện các nghĩa vụ theo chủ trương được duyệt và báo cáo về UBND tỉnh đúng theo quy định; triển khai hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ tại Khu và nhân rộng hiệu quả như Cá chạch lấu, các dự án hợp tác Nhật, Hàn Quốc; duy trì tốt hợp tác trong nghiên cứu với các viện, trường, doanh nghiệp như mô hình Aquaponics, rau kinh giới, ốc sên, chanh dây; triển khai một số mô hình tại Khu thực nghiệm trình diễn,…

Hình ảnh: Bí thư Lê Hoàng Xuyên phát biểu ý kiến chỉ đạo nhiệm vụ quý III/2021

Tập thể biểu quyết thống nhất 100% chương trình công tác quý III năm 2021.

                                                                           Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp


Đang online: 1
Hôm nay: 100
Đã truy cập: 89887

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn