chi tiet - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tạo quỹ đất sạch để mời gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 18-11-2020
Xem cỡ chữ:

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Quyết định số 1152/QĐ-TTg ngày 27/8/2012. Theo đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có diện tích 5.200 ha; Trong đó diện tích khu vực trung tâm là 415 ha, diện tích khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 4.785 ha.

UBND tỉnh đã cho tổ chức lập và phê duyệt các đồ án quy chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, 1/500. Đến ngày 26 tháng 06 năm 2018, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch số 2426/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát triển Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025.

Hiện nay, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã thực hiện giải phóng mặt bằng khu cây trồng cạn và vi sinh thuộc khu thực nghiệm trình diễn với diện tích khoang 10,14 ha  và mời gọi được 03 nhà đầu tư đang triển khai các dự án “Mô hình trình diễn và thực nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” do Công ty TNHH MTV HG FARM Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Phú làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 2,7 ha; Dự án “Mô hình trình diễn thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp kết hợp vi sinh” do Công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 2,04 ha; Dự án “Trung tâm giống công nghệ cao” do Công ty TNHH giống công nghệ cao Mêkong làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 3,8 ha tại Khu thực nghiệm trình diễn; phần diện tích còn lại Ban quản lý đang quản lý và sử dụng để thực hiện các mô hình thực nghiệm trình diễn về nông nghiệp. Nhằm tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới và có quỹ đất để Ban quản lý thực hiện các mô hình trình diễn về nông nghiệp việc thực hiện “Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” là điều cần thiết và thiết thực.

 

Bản đồ Quy hoạch Khu Trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng

Công nghệ cao Hậu Giang

Do đó, việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tại Khu trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là bước đi cần thiết, là cơ sở phát triển mời gọi đầu tư và để Ban quản lý thực hiện các mô hình trình diễn về nông nghiệp tại Khu trung tâm.

Sáng ngày 10-11, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua  nghị quyết về Về chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND.

Huỳnh Văn Tài

Phòng Kế hoạch – Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 78
Đã truy cập: 24096

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn