Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tham quan học tập kinh nghiệm tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước

Ngày 02-08-2022
Xem cỡ chữ:

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-BQL ngày 25/02/2022 của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang về Chương trình xúc tiến đầu tư Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang năm 2022. Tùy tình hình thực tế, hằng năm, Ban Quản lý sẽ tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệp tại các Khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước. Ngày 19/07/2022, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 32/KH-BQL về việc tham quan và học tập thực tế tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước. Thời gian công tác từ ngày 27 - 29/07/2022.

Thành phần đoàn công tác gồm 06 thành viên do Ông Lê Hoàng Xuyên (Giám đốc) làm Trưởng đoàn cùng đại diện của các phòng chuyên môn. Với mục đích trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý, mô hình hoạt động của Ban Quản lý các Khu về công tác quản lý các dự án đầu tư của doanh nghiệp, quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước; các hoạt động trong công tác xúc tiến đầu tư tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn trao kinh nghiệm về quy chế quản lý triển khai thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nông nghiệp; hoạt động đào tạo nhân lực tập huấn cho nông dân. Tham quan học tập các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

Qua chuyến công tác, Ban Quản lý học tập thêm nhiều kinh nghiệm trong quản lý, mô hình hoạt động, các quy chế quản lý triển khai thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nông nghiệp…Đồng thời, đây là dịp để các Ban Quản lý giao lưu, hợp tác trong thời gian tới. Dự kiến cuối tháng 08/2022, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với thành phần tham dự là các sở, ban ngành tỉnh, các Doanh nghiệp, các Viện, trường, nhà khoa học và các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước.

Đoàn công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 19
Đã truy cập: 249721

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang