Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Thử nghiệm sản phẩm đất ươm cây con của Hàn Quốc (Chun-Ha-Tong-Il) tại Khu thực nghiệm trình diễn - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Ngày 15-01-2022
Xem cỡ chữ:

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại Khu thực nghiệm trình diễn Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Cán bộ kỹ thuật phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp tiến hành lấy chỉ tiêu về sinh trưởng của cây dưa hấu qua 20 ngày sau khi ươm theo yêu cầu của tổ chức FACT.

Thử nghiệm được cán bộ kỹ thuật phòng lên kế hoạch thực hiện tại 3 địa điểm và trên 2 đối tượng cây trồng là cây dưa hấu và cây dưa leo. Tổng số cây con ươm để trồng cho diện tích là 8.000m2, trong đó: 4.000 m2 là sử dụng đất ươm Hàn Quốc, 4.000 m2 là sử dụng đất ươm Việt Nam.

Khu thực nghiệm trình diễn Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là một trong những địa điểm thử nghiệm. Cây dưa hấu đến nay đã được 20 ngày sau khi ươm, cán bộ kỹ thuật đang lấy chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao, đường kính thân, Số lá chính, kích thước lá lơn nhất, trọng lượng thân trên mặt đất, trọng lượng thân dưới mặt đất. Đồng thời cán bộ kỹ thuật của phòng ghi nhận và xử lý số liệu để đánh giá được hiệu quả của sản phẩm.

Cán bộ kỹ thuật phòng sẽ tiến hành thử nghiệm trên cây dưa leo vào thời gian tới. Để đánh giá hiệu quả của sản phẩm trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau và đưa ra kết quả về việc thử nghiệm của Sản phẩm.

Thu thập chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao cây) của dưa hấu

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 398448

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang