Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Thu thập số liệu và ghi nhận và đánh giá các chỉ tiêu của dự án “Thử nghiệm các sản phẩm sinh học của Hàn quốc trên cây lúa năm 2020”

Ngày 30-03-2021
Xem cỡ chữ:

Ngày 11 tháng 03 năm 2021, chuyên viên của Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp tiến hành thu thập chỉ tiêu, ghi nhận số liệu của mô hình lúa trong dự án thử nghiệm các sản phẩm sinh học của Hàn Quốc trên cây lúa 2020.  Địa điểm tại Khu thực nghiệm trình diễn Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Trên cây lúa thử nghiệm 2 sản phẩm là Cell act và Baraebong diện tích thử nghiệm mỗi sản phẩm là 10.000m2 trong đó 5.000m2 là đối chứng và 5.000m2 là xử lý. Các sản phẩm được thử nghiệm trên 4 hộ dân.

Chuyên viên Phòng nghiên cứu thực nghiệm và phát triển công nghệ cao đang trao đổi với nông dân sử dụng sản phẩm sinh học của Hàn Quốc trên lúa

Trao đổi với nông dân thử nghiệm sản phẩm, nông dân đánh giá sơ bộ cho thấy sản phẩm Baraebong, Cell act bước đầu cho thấy hiệu quả giúp cây lúa cao khỏe hơn. Và đợi kết quả đánh giá cuối kì của dự án.

Trần Kỷ Nguyên

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao


Đang online: 1
Hôm nay: 93
Đã truy cập: 207206

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang