Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Thực hiện cung cấp thông tin Khảo sát doanh nghiệp trong Khu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ngày 14-09-2021
Xem cỡ chữ:

Thực hiện Công văn số 3506/VP.UBND-NCTH ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/QĐ-TCT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung liên quan về thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã có Công văn số 273/BQL-KHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021 V/v cung cấp thông tin khảo sát doanh nghiệp trong Khu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gửi đến 04 Doanh nghiệp trong Khu gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang, Công ty TNHH MTV HG Farm Công nghệ cao, Công ty TNHH Giống công nghệ cao MêKong và Công ty TNHH Đa năng Hoàn cầu.

Phiếu khảo sát việc triển khai thực hiện dự án tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang trong tình hình dịch Covid-19

“Phiếu khảo sát việc triển khai thực hiện dự án tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang trong tình hình dịch Covid-19” được chia làm ba phần với các nội dung sau: Phần 1 là Thông tin chung về Doanh nghiệp gồm nội dung về tình trạng hoạt động hiện nay của Doanh nghiệp, thông tin về lao động, số lao động đã tạm ngưng việc hoặc nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid, số lao động tiếp tục làm việc theo phương án 5K và 3 tại chỗ…Phần 2 sẽ khảo sát về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động của Doanh nghiệp gồm các ảnh hưởng về tình trạng lao động, ảnh hưởng đến tài chính, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư của Doanh nghiệp…Đồng thời, phần thứ 3 của Phiếu khảo sát là các nội dung về khó khăn, vướng mắc mà Doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó đưa ra ý kiến đề xuất cần hỗ trợ trong thời gian tới. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã tiến hành khảo sát với hình thức trực tuyến trên Google form. Quý Doanh nghiệp sẽ truy cập và điền thông tin khảo sát thông qua link: https://bit.ly/3hob8oL được tạo sẵn.

Các thông tin mà Doanh nghiệp cung cấp sẽ là cơ sở giúp Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang có đầy đủ thông tin tổng hợp báo cáo các cơ quan chuyên môn để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giúp doanh nghiệp sớm phục hồi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “Bình thường mới”.

(Đính kèm Công văn số 273/BQL-KHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021 V/v cung cấp thông tin khảo sát doanh nghiệp trong Khu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19)

Phòng Kế hoạch – Đầu tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2021-070-tran.1.pdf_20210914114118.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 206371

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang