Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tiến độ thực hiện công tác đầu tư cơ sở hạ tầng trong Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Ngày 13-12-2021
Xem cỡ chữ:

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Quyết định số 1152/QĐ-TTg ngày 27/8/2012. Tiếp đó ngày 03 tháng 07 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025. Từ những căn cứ đó vào ngày 26 tháng 06 năm 2018, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch số 2426/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát triển Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025.

Qua thời gian từ khi thành lập đến nay Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã được đầu tư xây dựng cơ hạ tầng trong Khu trung tâm với tổng số 5 dự án với nội dung như sau:

Dự án San lấp mặt bằng đường số 2, đường số 3, khu xử lý nước và rác thải; Khu thực nghiệm trình diễn cây trồng cạn và vi sinh; xây dựng trụ sở tạm (thuộc Khu trung tâm – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang) thực hiện với giai đoạn thực hiện năm 2018 – 2020 và đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Dự án Xây dựng đường số 2 và đường số 3 (thuộc Khu trung tâm – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang) thực hiện với giai đoạn thực hiện năm 2020 – 2022 và đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Dự án Xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc Khu trung tâm – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thực hiện với giai đoạn thực hiện năm 2020 – 2022 và đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu trung tâm – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được thực hiện với giai đoạn thực hiện năm 2021 – 2024, trong năm 2021 dự án đang thực hiện giai đoạn thực hiện dự án và tiến hành thực hiện đấu thầu các gói thầu thuộc dự án sau đó tiền hành khởi công các gói thầu đủ điều kiện trong năm.

Dự án Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang) được thực hiện với giai đoạn thực hiện năm 2021 – 2024, trong năm 2021 được UBND tỉnh cấp 16.820 triệu đồng để tiến hành công tác thu hồi đât. Từ nguồn vốn được cấp trong năm ban hành được 12 quyết định thu hồi đất với số tiên dự kiến 15.665 triệu đồng tương ứng khoảng 6ha diện tích cần thu hồi.

Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong Khu trung tâm để đáp ứng đủ yêu các nhà đầu tư vào khu nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế - xã hội trong khu và ngoài khu.

Phòng Kế hoạch - Đầu Tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 2
Hôm nay: 347
Đã truy cập: 398450

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang