Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư IMG

Ngày 31-05-2022
Xem cỡ chữ:

Trưa ngày 30/05/2022, Công ty Cổ phần đầu tư IMG đến thăm và tìm hiểu đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Dự tiếp đoàn có Ông Lê Hoàng Xuyên - Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và viên chức Phòng Kế hoạch - Đầu tư. Với nhu cầu đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn, Ông Lê Hoàng Xuyên - Giám đốc Ban đã trình bày tổng quan giới thiệu về Khu, quy hoạch, hạ tầng giao thông, định hướng thu hút đầu tư của Ban…

                             

Doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư tại Khu

Hiện nay Ban Quản lý đang triển khai 2 dự án: Dự án “Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” với tổng mức đầu tư 104.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024. Dự án “Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” với tổng mức đầu tư 229.995,837 triệu đồng, thời gian thực hiện 2021-2024. Thời gian tới về hạ tầng giao thông cơ bản được hoàn chỉnh, tiếp tục thu hút đầu tư với các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, tiêu chí lựa chọn công nghệ dự án…

Qua cuộc họp, đại diện Phòng Kế hoạch - Đầu tư đã hướng dẫn cung cấp các biểu mẫu hồ sơ, thông tin về bản đồ quy hoạch…đồng thời, Công ty Cổ phần đầu tư IMG đã khảo sát tại sông Nước Trong, Khu xử lý nước và rác thải tại Khu Trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 249708

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang