Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Haircop

Ngày 28-01-2022
Xem cỡ chữ:

Thực hiện Công văn số 272/VP.UBND-NCTH ngày 10/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề xuất dự Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 26/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp để trao đổi ý kiến về đề xuất dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Haircop. Thành phần tham dự gồm có đại diện Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Liên minh Hợp tác xã và đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Haircop.

Dự án “Số hóa chuỗi cung ứng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” với mục tiêu phát triển nông nghiệp Hậu Giang thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, đồng thời đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp sạch thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty đã trình bày về ý tưởng thành lập và phát triển Sàn giao dịch nông sản Hâu Giang; Vận hành nhật ký điện tử từ khâu sản xuất, thu hoạch và vận chuyển cho các hợp tác xã tham gia dự án; Đào tạo, tập huấn cho người dân kiến thức về sản xuất, vận hành chuỗi liên kết trên nền tảng số, công nghệ chế biến bảo quản sản phẩm…Đồng thời, xây dựng mô hình trình diễn diện tích 50 ha tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang để thử nghiệm các quy trình công nghệ sản xuất mới, công nghệ phân bón mới, thử nghiệm giống mới có giá trị gia tăng cao.

Về phía các sở, ngành góp ý đều thống nhất cao với ý tưởng triển khai dự án của nhà tư. Sau khi trao đổi, cung cấp thông tin từ các sở ngành, nhà đầu tư đã có cuộc khảo sát thực tế tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Đại diện Ban Quản lý có Ông Nguyễn Việt Triều – Phó Giám đốc Ban cùng dự. Ban Quản lý trình bày về quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới, cũng như các quy trình thủ tục lập hồ sơ xin Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thực hiện tại Khu. Qua trao đổi, phía nhà đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu về ý tưởng triển khai dự án trong thời gian tới cùng với định hướng cây trồng, thủy sản để phù hợp với quy hoạch và điều kiện tự nhiên tại Khu.

Ảnh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Haircop tìm hiểu đầu tư tại Ban Quản lý

Với định hướng chiến lược phát triển của tỉnh, tập trung nguồn lực phát triển 4 trụ cột trọng tâm là công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang rất hoan nghênh các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư và sẵn sàng cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 329
Đã truy cập: 398432

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang