Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật và khoa học tháng 05/2020

Ngày 11-06-2020
Xem cỡ chữ:

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, ngày 27/05/2019, tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã tổ chức ngày pháp luật và khoa học

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mỹ Phụng đang trình bày báo cáo

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Xuyên, Giám đốc Ban; cùng toàn thể cán bộ, viên chức Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Hội nghị triển khai 03 chuyên đề quan trọng gồm: Chuyên đề thứ nhất đồng chí Phạm Tuấn Kiệt, chuyên viên phòng Đầu tư báo cáo “ Hồ sơ và Thủ tục nhận hỗ trợ đối với doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.

Chuyên đề thứ hai đồng chí Lý Tiến, chuyên viên phòng Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp “ Triển khai và hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động Hậu Giang”.

Chuyên đề thứ ba đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Phụng chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp báo cáo “Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức, viên chức thời kỳ phát triển mới”.

Thông qua hội nghị triển khai ngày pháp luật và khoa học cán bộ, viên chức được hiểu rõ hơn về  đạo đức, trách nhiệm và ý thức của người viên chức, các thủ tục hồ sơ nhằm hỗ trợ kịp thời và chính xác cho doanh nghiệp đồng thời hiểu rõ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, từ đó mỗi cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Lâm Phương Thảo

Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 378
Đã truy cập: 398481

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang