Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tổ chức Ngày pháp luật và khoa học tháng 02/2022

Ngày 22-02-2022
Xem cỡ chữ:

Ngày 21/02/2022, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tổ chức ngày Pháp luật và Khoa học.

                                             

Viên chức Ban Quản lý dự ngày Pháp luật và khoa học

Hàng tháng, Ban Quản lý tổ chức ngày Pháp luật và khoa học nhằm triển khai đến tất cả viên chức Ban các văn bản liên quan về khoa học và công nghệ. Tại buổi làm việc, đ/c Trần Quốc Yên, chuyên viên phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp trình bày về “Luật khoa học và công nghệ”, thông qua nội dung triển khai, viên chức hiểu rõ hơn các Nghị định có liên quan đến Luật khoa học và công nghệ như: Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

Qua đó, viên chức căn cứ vào Thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt, chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng phương án triển khai các nội dung công việc được giao khoán (chủ nhiệm nhiệm vụ được quyền điều chỉnh mục chi, nội dung chi, định mức chi, kinh phí giữa các phần công việc được giao khoán trong trường hợp cần thiết, đảm bảo trong phạm vi tổng mức kinh phí được giao khoán, phù hợp với quy định chi tiêu của các nhiệm vụ tại Quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức chủ trì), trình thủ trưởng tổ chức chủ trì phê duyệt trước khi triển khai và đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả kinh phí giao khoán để đạt được các yêu cầu về khoa học theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

          Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 394
Đã truy cập: 398497

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang