Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tổ chức ngày pháp luật và khoa học tháng 09 năm 2022

Ngày 29-09-2022
Xem cỡ chữ:

Ngày 28 tháng 09 năm 2022, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã tổ chức ngày pháp luật và khoa học tháng 9 năm 2022. Tham dự có ông Lê Hoàng Xuyên - Giám đốc Ban cùng toàn thể viên chức và người lao động.

Viên chức Ban dự ngày Khoa học - Pháp luật

Tại buổi làm việc ông Lê Hoàng Xuyên, Giám đốc Ban và ông Lý Tiến, chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp lần lượt báo cáo các chuyên đề: (1) Ứng dụng phương pháp ABC và bảng điểm cân bằng nhằm hiệu quả hoá các hoạt động tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; (2) Triển khai các Quy trình nội bộ của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Qua báo cáo ứng dụng phương pháp ABC và bảng điểm cân bằng nhằm hiệu quả hoá các hoạt động tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang nhằm cho viên chức và ngừời lao động cách nhìn mở rộng hơn những khó khăn vướng mắc của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang.

Về quy trình nội bộ gồm 11 quy trình được phân thành 03 lĩnh vực: Lĩnh vực Quản trị văn phòng; Lĩnh vực văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin; Lĩnh vực Quản trị thiết bị.

Các quy trình nội bộ giúp từng viên chức thực hiện đúng chuẩn hơn các quy trình thuộc các lĩnh vực nêu trên, giúp theo dõi quản lý công được việc thuận tiện và chuẩn hơn trong khi thực thi nhiệm vụ.

Kết luận buổi sinh hoạt ngày pháp luật ông Lê Hoàng Xuyên đề nghị các viên chức và người lao động cần hiểu rõ, nắm vững và nghiêm túc thực hiện đúng theo các Quy trình nội bộ được ban hành. Từ đó chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng yêu công việc của từng viên chức trong Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 3
Hôm nay: 364
Đã truy cập: 398467

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang