Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tổ chức ngày pháp luật và khoa học tháng 10 năm 2022

Ngày 13-10-2022
Xem cỡ chữ:

Ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại phòng họp Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Ban Quản lý đã tổ chức Ngày Pháp luật và Khoa học tháng 10 năm 2022 tháng cao điểm hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tham dự chỉ đạo có ông Nguyễn Việt Triều- Phó Giám đốc Ban cùng toàn thể viên chức và người lao động.

Viên chức dự Ngày Pháp luật và Khoa học tháng 10/2022

Trong buổi làm việc, các viên chức phụ trách báo cáo về dự án và mô hình Khoa học & Công nghệ đang thực hiện tại Khu được như: Đề tài Aquaponis do ông Trần Quốc Yên phụ trách; Dự án Nấm mối đen do bà Đỗ Thị Bảo Ngọc phụ trách; mô hình Xử lý nước do ông Dương Hồng Mỏng phụ trách. Ngoài ra ông Huỳnh Văn Tài, Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư báo cáo về Tổng quan quy hoạch Khu thực nghiệm trình diễn và các khó khăn vướng mắc.

Qua các báo cáo về các dự án và mô hình Khoa học & Công nghệ của Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển công nghệ cao, nhằm làm rõ hơn các quy trình xử lý nước, nuôi trồng và chăm sóc nấm, nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng rau thủy canh tuần hoàn nước.

Sau đó, ông Huỳnh Văn Tài, Phó Phòng Kế hoạch & Đầu tư báo cáo tình hình triển khai Quy hoạch Khu Trung tâm 415 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, qua đó làm rõ thêm hiện trạng quy hoạch Khu Trung tâm, các dự án đầu tư tại Khu, những khó khăn vướng mắc cần được giải quyết và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật - và Khoa học ông Nguyễn Việt Triều đề nghị, viên chức tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước; các viên chức đang thực hiện các đề tài dự án phải theo dõi tiến độ, nếu có trong quá trình triển thực hiện các đề tài dự án để kịp thời xử lý và khắc phục.

Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 398503

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang