Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tổng kết nội dung Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021

Ngày 20-12-2021
Xem cỡ chữ:

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021 của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (Chương trình số 01/CTr-BQL) được ban hành vào ngày 27 tháng 01 năm 2021. Nội dung của Chương trình được xây dựng đảm bảo 08 nội dung theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg.

Nhằm thực hiện tốt hoạt động xúc tiến đầu tư, trong năm 2021, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã tiến hành xây dựng nội dung, phối hợp các đơn vị có liên quan thiết kế, in ấn các ấn phẩm xúc tiến đầu tư bao gồm: 1000 quyển Cẩm nang “Tiềm năng và cơ hội đầu tư và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và 1000 Tờ gấp “Khu thực nghiệm, trình diễn nông nghiệp công nghệ cao”; 500 quyển Sổ tay hướng dẫn Quy trình đầu tư và tiêu chí xét chọn dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và 500 Folder Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Ảnh các ấn phẩm Xúc tiến đầu tư năm 2021

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang xuất bản video clip bài hát “Hậu Giang nông nghiệp công nghệ cao” để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến với các nhà đầu tư, cũng như sử dụng tại các Hội thảo, Hội nghị…trong thời gian tới. Không những thế, để triển khai nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã tiến hành thi công trụ và bảng chỉ dẫn, in bản đồ, bảng thông tin Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đặt tại trước cửa Trụ sở tạm Ban Quản lý tại huyện Long Mỹ.

Trước tình hình dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp, Phòng Kế hoạch - Đầu tư đang dự thảo xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 với yêu cầu nội dung Chương trình vừa phải đảm bảo phù hợp trong tình hình mới vừa xúc tiến đầu tư có hiệu quả.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 398427

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang