Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Trình diễn và xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp cho các giống lúa có năng suất, chất lượng cao làm nền tảng phục vụ cho phát triển sản xuất của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 27-07-2020
Xem cỡ chữ:

1. Tên dự án: Trình diễn và xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp cho các giống lúa có năng suất, chất lượng cao làm nền tảng phục vụ cho phát triển sản xuất của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

2. Chủ nhiệm dự án: Th.S  Phạm Hoài An

3. Tổ chức chủ trì: BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Địa chỉ: Khu vực 3, Phường 5, TX Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại: 02936270036

4. Danh sách cán bộ tham gia chính

  1. Phạm Hoài An, BQL Khu NN ƯDCNC Hậu Giang
  2. Sầm Lạc Bình, BQL Khu NN ƯDCNC Hậu Giang
  3. Lý Tiến, BQL Khu NN ƯDCNC Hậu Giang
  4. Nguyễn Việt Triều, BQL Khu NN ƯDCNC Hậu Giang
  5. Trương Quốc Thống, BQL Khu NN ƯDCNC Hậu Giang

5. Thời gian thực hiện đã được phê duyệt: 30 tháng từ tháng 11/2014 đến tháng 4/2017, được gia hạn đến tháng 3 năm 2018.

6. Thời gian kết thúc thực tế (thời điểm nộp báo cáo kết quả): tháng 3/2018

7. Kinh phí thực hiện đề tài: 1.256.239 triệu đồng, Trong đó, hỗ trợ từ NSNN: 668,806 triệu đồng.

8. Kết quả nghiên cứu:

Kết quả khảo nghiệm ngoài đồng trên 4 xã của bộ giống lúa 15 giống, trên cơ sở kết hợp giữa khoa học phân tích thống kê và bình chọn của nông dân đã chọn được 3 giống lúa: OM3673,OM4488 và OM8108; phát triển tốt trong điều kiện đất phèn, các chỉ số đặc tính 3 giống phù hợp tiêu chuẩn lúa gạo chất lượng cao.

Hoàn thiện được Quy trình kỹ thuật canh tác của 3 giống lúa: OM3673, OM4488 và OM8108 trên vùng đất phèn của Khu NNƯDCNC HG.

Ứng dụng Quy trình kỹ thuật của các giống lúa được hoàn thiện để cùng nông dân thực hiện 62 ha mô hình sản xuất thử nghiệm có kết quả khá, năng suất các giống tương đương với năng suất lúa sản xuất đại trà giống OM5451 trong điều kiện đất phèn và biến đổi khí hậu (xăm nhập mặn).

Dạng phân bón sử dung trong các quy trình có sự kết hợp giữa lân nung chảy và DAP, urê chậm tan, vừa cung cấp kịp thời dinh dưỡng cho sinh trưởng và phát triển của cây lúa vừa giảm thất thoát phân bón, tiết kiệm được chi phí đầu tư giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, góp phần bảo vệ môi trường.

Phương pháp nghiên cứu thực hiện Dự án sẽ được chuyển giao cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của địa phương, góp phần tăng thêm kiến thức cho các cán bộ này trong nghiên cứu và trong công tác,  sẽ là nguồn lực phối hợp tốt khi Khu nông nghiêp đi vào triển khai thực hiện.

9. Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học

Hoàn thiện được quy trình sản xuất, trên cơ sở xác đinh được nhu cầu phân bón cho các giống lúa được chọn,  nếu so sánh với liều lượng phân bón mà nông dân đang áp dụng thì các Quy trình được hoàn thiện sẽ giúp nông dân tiết kiệm được giống và lượng phân bón đáng kể ; góp phần vào bảo vệ môi trường và tăng được hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Do đất trong vùng Quy hoạch Khu NN là đất phèn, trong mỗi công thức phân cho mỗi giống lúa, khuyến cáo nông dân sử dụng 100kg phân lân nung chảy cho mỗi ha, vừa giúp cải tạo đất phèn vừa cung cấp chất lân và các dinh dưỡng cần thiết khác cho cây lúa, ít ảnh hưởng xấu đến môi trường vì phân lân nung chảy không làm phú dưỡng nước.

Công thức phân trong các quy trình đơn giản, đa phần sử dụng phân đơn, giúp nông dân dễ áp dụng quy trình và cán bộ kỹ thật cũng dễ tập huấn hướng dẫn cho nông dân.

Sầm Lạc Bình

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và PTCNC


Đang online: 1
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 207208

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang