Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Tuyên truyền về Bảo vệ môi trường, Hướng dẫn về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Ngày 28-04-2022
Xem cỡ chữ:

Nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành các văn bản:

- Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2022 về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2022 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã xây dựng 02 video tuyên truyền về bảo vệ môi trường về hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về công tác Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thông tin cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động trực thuộc Ban Quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phối hợp triển khai tuyên truyền tại đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp.

Video về phân loại rác

Video về rác thải nhựa

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 408
Đã truy cập: 398511

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang