Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đăng ký trưng bày sản phẩm tại Hội thảo hợp tác, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp về công nghệ tưới tiết kiệm và thông minh cho cây trồng

Ngày 18-09-2020
Xem cỡ chữ:


Đang online: 1
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 207142

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang