Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đánh giá kết quả về tình hình sinh trưởng và sâu bệnh trên cây bưởi trong mô hình thử nghiệm các sản phẩm của Hàn Quốc

Ngày 10-11-2020
Xem cỡ chữ:

Trong khuôn khổ hợp tác của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với Tổ chức chuyển giao công nghệ và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp của Hàn Quốc (FACT) dự án thử nghiệm các chế phẩm sinh học của Hàn Quốc trên mô hình cây có múi được triển khai từ tháng 09/2020 đến tháng 04/2021.

Trên cây bưởi, Dự án thực hiện tổng cộng 6 sản phẩm. Mỗi sản phẩm được thử nghiệm trên diện tích 1 ha trong đó 0,5 ha diện tích xử lý sản phẩm và 0,5 diện tích là đối chứng.

Ngày 06/11/2020 cán bộ kĩ thuật của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tiến hành cắm bảng trình diễn và thu thập số liệu của các mô hình thử nghiệm trên cây bưởi da xanh ở ấp 2, Thị trấn Vĩnh Viễn và ấp 7, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Hình ảnh: Cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý đang lấy chỉ tiêu theo dõi tình hình sinh trưởng và sâu bệnh trên cây bưởi tại TT Vĩnh Viễn, ngày 06/11/2020

Theo đánh giá nông dân và nhận xét sơ bộ thử nghiệm sản phẩm EungTTuk, JJB Gold, Mold Out, BiO1+ cho thấy các sản phẩm đều có hiệu quả. Phương hướng tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và sâu bệnh để kết luận chính xác và đầy đủ hơn hiệu quả của các sản phẩm.

Trần Kỷ Nguyên

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao


Đang online: 1
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 207243

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang