Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng trong Khu trung tâm qua dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 19-12-2021
Xem cỡ chữ:

Dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021. Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương thì ngày 14 tháng 04 năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 713/QĐ-UBND.

 Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định và dựa vào nguồn vốn, chức năng, nhiệm vụ của các hạng mục trong dự án mà Ban Quản lý phân dự án làm 03 gói thầu thi công xây dựng bao gồm gói thầu “Thi công xây dựng số 01 (cầu số 1+ nút giao 930), chi phí đảm bảo giao thông thủy và chi phí đảm bảo giao thông đường bộ”, “Thi công xây dựng số 02 (Đường số 5 + đường gom 13)”, “Thi công xây dựng số 03 (Đường số 1)”. Tiếp theo sau khi phân dự án làm 03 gói thầu Ban quản lý tiến hành đấu thầu rộng rải ba gói thầu vào ngày 08 tháng 12 năm 2021 tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu “Thi công xây dựng số 02 (Đường số 5 – đường gom 13)” với sự tham gia của 03 nhà thầu bao gồm Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng TK, Công ty TNHH Xây dựng Công trình 585 Hậu Giang, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Quốc và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Xây dựng Hiệp Tiến.

Hình ảnh buổi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu “Thi công xây dựng số 02 (Đường số 5 + đường gom 13)”

Sau khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật Ban quản lý tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính với 01 nhà thầu đủ điều kiện là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Quốc và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Xây dựng Hiệp Tiến và tiến hành xem xét hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu. Trong quá trình xem xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu chọn được nhà thầu đủ điều kiện là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Quốc và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Xây dựng Hiệp Tiến.

Trong thời gian tới dự kiến khởi công hai gói thầu “Thi công xây dựng số 01 (cầu số 1+ nút giao 930), chi phí đảm bảo giao thông thủy và chi phí đảm bảo giao thông đường bộ” và gói thầu “Thi công xây dựng số 02 (Đường số 5+ đường gom 13)” thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, sang quý I năm 2021 sẽ khởi công xây dựng gói thầu “Thi công xây dựng số 03 (Đường số 1)”. Sau khi khởi công công trình thì thời gian thi công kéo dài 20 tháng sẽ hoàn thành công trình, tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình để kết thúc dự án vào Qúy IV năm 2024.

Phòng Kế hoạch - Đầu Tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 398442

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang