Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng xây dựng kho chứa các dụng cụ, thiết bị nông nghiệp phục vụ nghiên cứu và sản xuất

Ngày 14-09-2021
Xem cỡ chữ:

Căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 22 tháng 7 năm 2021 và xét Công văn số 1935/STC-HCSN ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính về việc chủ trương và bổ sung kinh phí nâng cấp mở rộng xây dựng kho chứa các dụng cụ, thiết bị nông nghiệp phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

Từ các căn cứ trên và tình hình thực tế tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thì UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn 1385/UBND-NCTH ngày 23 tháng 07 năm 2021 về chủ trương và bổ sung kinh phí nâng cấp mở rộng xây dựng kho chứa các dụng cụ, thiết bị nông nghiệp phục vụ nghiên cứu và sản xuất. Cụ thể như sau:

Thông tin công trình bao gồm: Chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Địa điểm là thị trấn vĩnh viễn – huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, Loại công trình dân dụng, cấp công trình cấp IV, nguồn vốn thực hiện công trình là nguồn vốn Ngân sách nhà nước (Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh) và số tiền được cấp cho công trình là 477.814.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm mười bốn nghìn đồng).

Mục tiêu công trình là xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có khả năng ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp cho tỉnh Hậu Giang và nhân rộng ra các tỉnh trong vùng, đảm bảo an ninh lương thực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng bước hình thành Khu vực Trung tâm thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với nòng cốt là các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, Khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chủ lực địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao trình độ dân trí, trình độ sản xuất, kỹ thuật canh tác cho nông dân để làm chủ nông thôn mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và bảo quản các dụng cụ, thiết bị nông nghiệp phục vụ nghiên cứu và sản xuất thì việc xây nâng cấp mở rộng xây dựng kho chứa là điều rất cần thiết và thiết thực.

Quy mô đầu tư với vị trí khu đất xây dựng có diện tích khoảng (8x9)m2 nằm trong khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Hậu Giang, với khung bê tông cốt thép, mái tole, nền bê tông lát gạch ceramic.

Khi có Công văn về chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và Quyết định giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì Ban Quản lý tiến hành các công tác tiếp theo để công trình được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch giải ngân đề ra và đưa công trình vào sử dụng sớm nhất có thể mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.

(Đính kèm: Công văn số 1385/UBND-NCTH ngày 23 tháng 07 năm 2021)

      Phòng Kế hoạch - Đầu Tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2021-068-tuan anh.1.pdf_20210914124658.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 68
Đã truy cập: 207181

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang