Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 23-08-2021
Xem cỡ chữ:

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Quyết định số 1152/QĐ-TTg ngày 27/8/2012. Theo đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có diện tích 5.200 ha; trong đó diện tích Khu vực trung tâm là 415 ha, diện tích khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 4.785 ha.

Ngày 03 tháng 07 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025.

UBND tỉnh đã cho tổ chức lập và phê duyệt các đồ án quy chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, 1/500. Đến ngày 26 tháng 06 năm 2018, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch số 2426/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát triển Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025. Sau đó UBND tỉnh Hậu Giang tiếp tục cho triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạng tầng kỹ thuật của Khu trung tâm như:

+ Triển khai thực thực hiện giải phóng mặt bằng khu cây trồng cạn và vi sinh thuộc khu thực nghiệm trình diễn với diện tích khoảng 10,14 ha  và mời gọi được 03 nhà đầu tư đang triển khai các dự án.

+ Xây dựng trụ sở làm việc (trụ sở tạm) của Ban Quản lý đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống điện 3 pha và các trạm biến áp nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu hoạt động của Ban Quản lý và các doanh nghiệp. Đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu quý III năm 2021.

+ Đầu tư xây dựng một đoạn đường số 2 và số 3 tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức của Ban đi lại làm việc. Công trình đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng quý III năm 2021, góp phần tạo mỹ quan của Khu trung tâm.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đang thực hiện giải phóng mặt bằng dự án“Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” với quy mô khoảng 54 ha và tổng mức đầu tư là 104 tỷ đồng. Nhằm tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới và có quỹ đất để Ban quản lý thực hiện các mô hình trình diễn về nông nghiệp việc thực hiện là điều cần thiết và thiết thực.

Do đó, việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tại Khu trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là bước đi cần thiết, là cơ sở phát triển mời gọi đầu tư và để Ban quản lý thực hiện các mô hình trình diễn về nông nghiệp tại Khu trung tâm.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tiếp tục đề xuất, kiện nghị UBND tỉnh Hậu Giang cho triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng và giải phóng mặt bằng trong Khu Trung tâm để đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu và sớm đua khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đi vào hoạt động.

Hình ảnh: Trụ sở làm việc của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 110
Đã truy cập: 89897

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn