Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Tổ công tác số 1

Ngày 14-12-2021
Xem cỡ chữ:

Ngày 13 tháng 12 năm 2021 tại phòng họp UBND tỉnh, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức họp tổ công tác số 1 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng cuối năm 2021. Thành phần dự họp gồm đại diện thành viên của tổ và Lãnh đạo của các các chủ đầu tư. Đại diện Lãnh đạo Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tham dự cuộc họp là ông Lê Hoàng Xuyên Giám đốc Ban.

Hình ảnh: Buổi họp tình hình giải ngân vôn đầu tư công năm 12 tháng đầu năm 2021 của Tổ công tác số 1

Qua báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng đầu năm 2021 và một số ý kiến từ các thành viên của tổ và các chủ đầu tư, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt giúp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2021. Các sở, ban, ngành, địa phương gấp rút thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm theo nội dung Quyết định số 334-QĐ/TU ban hành từ ngày 26/3/2021, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2021 được giao. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là trách nhiệm của các chủ đầu tư rà soát kỹ lại từng dự án là đến thời điểm hiện tại khối lượng công việc đạt bao nhiêu, đề ra nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để phấn đấu giải đến cuối năm đạt 100% vốn chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021 và nguồng vốn phân bổ năm 2021. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm làm hồ sơ giải ngân kế hoạch vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân vốn. Đặc biệt lưu ý, ưu tiên tối đa tổ chức đấu thầu qua mạng đạt 70% tổng số gói, 35% tổng giá trị đối với tất cả các gói thầu tư vấn, xây lắp, nhằm tạo sự công khai, minh bạch cũng như tìm kiếm được các nhà thầu có năng lực, uy tín để thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch phân công cán bộ theo dõi từng dự án cụ thể, xem xét kỹ lưỡng năng lực nhà thầu trên mọi phương diện nhân công, ca máy, vật tư…; giám sát chặt nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết, kiên quyết xử lý mạnh những nhà thầu vì những nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ, tuyệt đối không tạm ứng vốn cho nhà thầu đối với những trường hợp còn vướng giải phóng mặt bằng…; thực hiện nghiêm quy định hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng…

Các đơn vị cần bố trí tốt nguồn lực con người thực hiện tốt nhiệm vụ, bố trí cán bộ hợp lý theo dõi địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Riêng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 12 tháng đầu năm 2021 của đơn vị chưa cao chỉ đạt 11.772,152/83.333,884 triệu đồng, đạt 14,12% của Kế hoạch vốn được giao năm 2021 và vốn chuyển tiếp, trong đó: Vốn kéo dài 7.112,061/7.279,884 triệu đồng đạt 97,7%; Vốn năm 2021 là 4.660,091/76.054 triệu đồng, tỷ lệ 6,13%; Kế hoạch vốn còn lại: 71.393,909 triệu đồng.

Nguyên nhân giải ngân thấp do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng quá trình triển khai thông báo thu hồi đất ra dân, công tác vận động và kiểm kê tài sản lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; Dự án triển khai mới năm 2021 và quy trình thủ tục nhiều, mất nhiều thời gian thực hiện và nguồn vốn mới cấp tháng 9/2021 khá lớn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Dự kiến giải ngân hết ngày 31/01 năm 2021: Nguồn vốn cấp đầu năm 2021 (16.820 triệu đồng) phấn đấu đạt trên 100% và nguồn vốn cấp cuối tháng 9 (59.234 triệu đồng) phấn đấu giải ngân đạt từ 65% - 80%. Phần vốn từ Trung ương còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 31/01/2022 đề xuất chuyển sang năm 2022 để thực hiện.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

 

 

 


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 367
Đã truy cập: 398470

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang