Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Tổ công tác số 1

Ngày 05-10-2021
Xem cỡ chữ:

Nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hậu giang năm 2021, ngày 26 tháng 3 năm 2021 Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 334-QĐ/TU về việc thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh Hậu Giang. Tại Quyết định số 334-QĐ/TU đã thành lập 10 tổ công tác trong đó Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thuộc Tổ công tác số 1 do đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng cùng một số sở ngành là thành viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021 tại phòng họp UBND tỉnh, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức họp tổ công tác số 1 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng cuối năm 2021. Thành phần dự họp gồm đại diện thành viên của tổ và Lãnh đạo của các các chủ đầu tư. Đại diện Lãnh đạo Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tham dự cuộc họp là ông Lê Hoàng Xuyên Giám đốc Ban.

                                       

Hình ảnh: Buổi họp tình hình giải ngân vôn đầu tư công năm 9 tháng đầu năm 2021 của Tổ công tác số 1

Qua báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021 và một số ý kiến từ các thành viên của tổ và các chủ đầu tư, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt giúp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2021. Các sở, ban, ngành, địa phương gấp rút thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm theo nội dung Quyết định số 334-QĐ/TU ban hành từ ngày 26/3/2021, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2021 được giao. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là trách nhiệm của các chủ đầu tư rà soát kỹ lại từng dự án là đến thời điểm hiện tại khối lượng công việc đạt bao nhiêu, dự kiến đến cuối năm để xem  xét nếu không sử dụng hết nguồn vốn đã cấp cho dự án thì mạnh dạn đề nghị điều chuyển vốn qua dự án khác có nhu cầu sử dụng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm làm hồ sơ giải ngân kế hoạch vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân vốn. Đặc biệt lưu ý, ưu tiên tối đa tổ chức đấu thầu qua mạng đạt 70% tổng số gói, 35% tổng giá trị đối với tất cả các gói thầu tư vấn, xây lắp, nhằm tạo sự công khai, minh bạch cũng như tìm kiếm được các nhà thầu có năng lực, uy tín để thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch phân công cán bộ theo dõi từng dự án cụ thể, xem xét kỹ lưỡng năng lực nhà thầu trên mọi phương diện nhân công, ca máy, vật tư…; giám sát chặt nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết, kiên quyết xử lý mạnh những nhà thầu vì những nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ, tuyệt đối không tạm ứng vốn cho nhà thầu đối với những trường hợp còn vướng giải phóng mặt bằng…; thực hiện nghiêm quy định hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng…

Để khắc phục những hạn chế của năm 2020, Tổ trưởng yêu cầu các đơn vị cần bố trí tốt nguồn lực con người thực hiện tốt nhiệm vụ, bố trí cán bộ hợp lý theo dõi địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Riêng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021 của đơn vị chưa cao chỉ đạt 7.555,27 /34.099,884 triệu đồng, đạt 22,16% của Kế hoạch vốn được giao đầu năm và vốn chuyển tiếp, trong đó: Vốn kéo dài 6.936,08/7.279,884 triệu đồng đạt 95,28%; Vốn năm 2021 là 619,19/26.820 triệu đồng, tỷ lệ 2,31%; Kế hoạch vốn còn lại: 26.554,306 triệu đồng.

Nguyên nhân giải ngân thấp do: Tình hình dịch bệnh kéo dài nên công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, không thể triển khai các bước họp công khai ra dân, kiểm đếm,… Một số người dân trong vùng dự án chưa đồng thuận việc thu hồi đất, có đơn kiến nghị gửi các cấp xin giữ lại phần đất 60m từ mặt kênh mười thước. Đất thu hồi trong vùng dự án có tính chất pháp lý khá phức tạp như: sang bán, đổi, mượn không làm thủ tục theo quy định; chồng  lấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ quyền sử dụng đất đã mất nhưng chưa làm thủ tục cho, tặng cho người thừa kế,… Tỷ lệ giải ngân của dự án GPMB đến nay thấp do phải thực hiện đúng các trình tự pháp lý về công tác bồi thường, hỗ trợ trong công tác thu hồi đất.

Trong năm 2021 Ban quản lý phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021 và giải ngân đạt từ 95% vốn đầu tư công năm 2021 đã cấp đầu năm, giải ngân khoảng 60% vốn đầu tư công mới cấp cuối quý III năm 2021.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 207835

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang