Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm thương phẩm cá Chạch lấu (Mastacembelus favus) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-11-2021
Xem cỡ chữ:

1. Tên Đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm thương phẩm cá Chạch lấu (Mastacembelus favus) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

2. Thời gian: 2 năm (bắt đầu thực hiện từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023).

3. Địa điểm:

- Năm thứ nhất thực hiện tại Khu thực nghiệm trình diễn, Khu NN ƯDCNC Hậu Giang. Địa chỉ: Ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

- Năm thứ hai thực hiện 04 mô hình ra nông hộ (tại huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ).

4. Loại hình nuôi thử nghiệm: Nuôi trên bể ciment lót bạt và nuôi trong vèo lưới đặt trong ao đất.

5. Đối tượng: Nuôi cá Chạch lấu thương phẩm

6. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

7. Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm giống Quốc Gia thủy sản nước ngọt Nam bộ, đồng phối hợp Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang.

8. Người thực hiện: Kỹ sư Trần Quốc Yên (Chủ nhiệm đề tài)

8. Kinh phí thực hiện đề tài: 883.306.000 đồng.

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm thương phẩm cá Chạch lấu với các hình thức nuôi khác nhau và các biện pháp tác động khác nhau để lựa chọn mô hình nuôi tối ưu tại tỉnh Hậu Giang.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chạch lấu ở tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.


10. Một số hình ảnh

Trần Quốc Yên

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và PTCNC trong nông nghiệp

 


Đang online: 1
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 207293

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang