Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn

Ngày 04-08-2021
Xem cỡ chữ:

Ngày 02 tháng 07 năm 2021, UBND đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Cụ thể:

- Điều chỉnh, bổ sung vỉa hè và hệ thống thoát nước mưa cho tuyến đường số 1, đường số 2, đường 3, đường số 4, đường số 5, đường NB8 và đường NB9. Nước mưa từ các công trình và mặt đường được thu gom và được vận chuyển trong hệ thống cống kín bố trí dọc theo các trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè và đấu nối với các tuyến cống thoát nước chính trong Khu Trung tâm và xả thẳng ra các kênh rạch xung quanh khu vực quy hoạch. Cống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép đúc sẵn có đường kính Ø300 và Ø 600.

- Bổ sung hệ thống thoát nước thải cho các tuyến đường số 2, đường số 3 và đường số 5. Nước thải từ các công trình, dự án được thu gom và vận chuyển trong hệ thống cống kín bố trí dọc theo các trục đường giao thông để dẫn về Khu xử lý nước thải tập trung của Khu trung tâm để xử lý. Cống thoát nước thải sử dụng là cống tròn có đường kính Ø 300.

- Điều chỉnh vị trí lô đất khu phụ trợ thuộc Khu trồng cây cạn và vi sinh có ký hiệu K5-3 với diện tích khoảng 1.296m2 tại vị trí tiếp giáp đường số 1 và đường NB 8 sang vị trí tiếp giáp với đường số 5 và đường NB9.

- Điều chỉnh một phần diện tích đất cây trồng cạn và vi sinh tại lô đất ký hiệu K6 với diện tích khoảng 620m2 từ đất trồng cây cạn và vi sinh sang đất giao thông đối ngoại.

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

Sơ đồ vị trí điều chỉnh

Những nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên vẫn thực hiện theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 398520

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang