Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm

Ngày 03-08-2021
Xem cỡ chữ:

Ngày 02 tháng 07 năm 2021, UBND đã ban hành Quyết định số 1257/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Cụ thể:

- Bổ sung hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa hai bên các tuyến đường số 1, đường số 2, đường 3, đường số 4, đường số 5 và đường số 6. Nước mưa từ các công trình và mặt đường được thu gom và vận chuyển trong hệ thống cống kín bố trí dọc theo các trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè và xả thẳng ra các kênh rạch xung quanh khu vực. Cống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép đúc sẵn có đường kính Ø 600.

- Bổ sung hệ thống thoát nước thải cho các tuyến đường số 1, đường số 2, đường số 3 và đường số 5. Nước thải từ các công trình, dự án được thu gom và vận chuyển trong hệ thống cống kín bố trí dọc theo các trục đường giao thông để dẫn về Khu xử lý nước thải tập trung của Khu trung tâm để xử lý. Cống thoát nước thải sử dụng là cống tròn có đường kính Ø 300.

- Điều chỉnh một phần diện tích Khu thực nghiệm trình diễn tại lô đất có ký hiệu B1, với diện tích khoảng 1.056m2 từ đất cây trồng cạn và vi sinh sang đất giao thông (diện tích 528m2) và đất cây xanh cách ly, cảnh quan (diện tích 528m2).

- Điều chỉnh một phần diện tích Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh tại lô đất có ký hiệu E1, với diện tích khoảng 1.056m2 từ đất cây trồng cạn và vi sinh sang đất giao thông (diện tích 528m2) và đất cây xanh cách ly, cảnh quan (diện tích 528m2).

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

Sơ đồ vị trí điều chỉnh

Những nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên vẫn thực hiện theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Phòng Kế hoạch và - Đầu tư


Tìm kiếm

Hiển thị Banner

Đang online: 1
Hôm nay: 357
Đã truy cập: 398460

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang