danh muc du an keu goi dau tu - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Ngày 23-08-2021

 

Đang online: 1
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 398447

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang