Phòng, chống dịch COVID-19 - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 105 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
26/TC-BCĐ 06/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Đính chính tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
24/TC-BCĐ 06/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 8 năm 2021)
23/TC-BCĐ 05/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2021)
22/TC-BCĐ 04/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 04 tháng 8 năm 2021)
203/BQL-KHĐT 03/08/2021 Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/7/2021
21/TC-BCĐ 03/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 03 tháng 8 năm 2021)
20/TC-BCĐ 02/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 02 tháng 8 năm 2021)
19/TC-BCĐ 01/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 01 tháng 8 năm 2021)
18/TC-BCĐ 31/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 31 tháng 7 năm 2021)
17/TC-BCĐ 30/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 30 tháng 7 năm 2021)
16/TC-BCĐ 29/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 29 tháng 7 năm 2021)
15/TC-BCĐ 28/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 28 tháng 7 năm 2021)
14/TC-BCĐ 27/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 27 tháng 7 năm 2021)
13/TC-BCĐ 26/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 26 tháng 7 năm 2021)
12/TC-BCĐ 25/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 25 tháng 7 năm 2021)
11/TC-BCĐ 24/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 7h00 ngày 24 tháng 7 năm 2021)
76/TB-SYT 23/07/2021 THÔNG BÁO KHẨN Tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (Châu Thành)
77/TB-SYT 23/07/2021 THÔNG BÁO KHẨN tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (Thạnh Hoà, Phụng Hiệp)
10/TC-BCĐ 23/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 19h30 ngày 23 tháng 7 năm 2021)
08/TC-BCĐ 22/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 22 tháng 7 năm 2021)
Đang online: 1
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 207280

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang