Văn bản pháp quy - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 157 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/TB-BQL 12/01/2023 Kết luận Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng năm 2023
21/TB-BQL 24/10/2022 Kết luận Hội nghị Sơ kết Quý III năm 2022
14/TB-BQL 07/07/2022 Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
08/TB-BQL 08/04/2022 Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết quý I năm 2022
331-TB/VPTU 15/03/2022 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
05/TB-BQL 10/02/2022 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết năm 2021
110/TC-BCĐ 01/11/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2021)
106/TC-BCĐ 29/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2021)
105/TC-BCĐ 28/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2021)
104/TC-BCĐ 26/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2021)
103/TC-BCĐ 25/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2021)
102/TC-BCĐ 24/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2021)
101/TC-BCĐ 23/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021)
100/TC-BCĐ 22/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021)
99/TC-BCĐ 21/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2021)
98/TC-BCĐ 20/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2021)
97/TC-BCĐ 19/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2021)
96/TC-BCĐ 18/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2021)
95/TC-BCĐ 17/10/2021 V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2021)
Đang online: 1
Hôm nay: 376
Đã truy cập: 398479

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang