Văn bản pháp quy - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 154 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
32/TC-BCĐ 10/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2021)
31/TC-BCĐ 09/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2021)
30/TC-BCĐ 09/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 06 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2021)
29/TC-BCĐ 08/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 06 giờ 00 phút ngày 08 tháng 8 năm 2021)
28/TC-BCĐ 07/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 18 giờ 00 phút ngày 07 tháng 8 năm 2021)
26/TC-BCĐ 06/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Đính chính tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
24/TC-BCĐ 06/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 8 năm 2021)
11/2021/TT-BTNMT 06/08/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
23/TC-BCĐ 05/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2021)
22/TC-BCĐ 04/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 04 tháng 8 năm 2021)
203/BQL-KHĐT 03/08/2021 Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/7/2021
21/TC-BCĐ 03/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 03 tháng 8 năm 2021)
20/TC-BCĐ 02/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 02 tháng 8 năm 2021)
19/TC-BCĐ 01/08/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 01 tháng 8 năm 2021)
18/TC-BCĐ 31/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 31 tháng 7 năm 2021)
17/TC-BCĐ 30/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 30 tháng 7 năm 2021)
16/TC-BCĐ 29/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 29 tháng 7 năm 2021)
15/TC-BCĐ 28/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 28 tháng 7 năm 2021)
14/TC-BCĐ 27/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 27 tháng 7 năm 2021)
13/TC-BCĐ 26/07/2021 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính đến 12h00 ngày 26 tháng 7 năm 2021)
Đang online: 1
Hôm nay: 67
Đã truy cập: 249769

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang