Chi tiết - Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

 

Kiểm tra về tình hình sinh trưởng và sâu bệnh trên cây bưởi trong mô hình thử nghiệm các sản phẩm của Hàn Quốc

Ngày 03-03-2021
Xem cỡ chữ:

Trong chương trình hợp tác của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với Tổ chức chuyển giao công nghệ và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp của Hàn Quốc (FACT) dự án thử nghiệm các chế phẩm sinh học của Hàn Quốc trên mô hình cây có múi được triển khai từ tháng 09/2020 đến tháng 04/2021.

Trên cây bưởi, Dự án thực hiện gồm 6 sản phẩm, với 10 hộ nông dân với tổng diện tích là 5 ha. Mỗi sản phẩm được thử nghiệm trên diện tích 1 ha trong đó 0,5 ha diện tích xử lý sản phẩm và 0,5 diện tích là đối chứng.

Tháng 01/2021 cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang dẫn Đại diện tổ chức FACT đi kiểm tra các mô hình thử nghiệm trên cây bưởi da xanh ở ấp 2, Thị trấn Vĩnh Viễn và ấp 7, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Đại diện tổ chức FACT đang kiểm tra mô hình trên cây bưởi

Theo đánh giá của nông dân và nhận xét thử nghiệm sản phẩm EungTTuk, JJB Gold, Mold Out, BiO1+, Ecoreen, Cell Pore Ball (CPB) cho thấy các sản phẩm đều có hiệu quả. Phương hướng tới, cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý và thông dịch viên sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và sâu bệnh định kỳ để có kết luận chính xác và đầy đủ hơn hiệu quả của các sản phẩm vào cuối tháng 02/2021 để báo cáo tổng kết mô hình thử nghiệm trên cây bưởi.

Đỗ Thị Bảo Ngọc

Phòng Nghiên cứu thực nghiệm và Phát triển công nghệ cao


Đang online: 1
Hôm nay: 21
Đã truy cập: 207134

Trang TTĐT - Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại/Fax: 02933 573 389
Email: bqlknncnc@haugiang.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Việt Triều - PGĐ BQL KNNUDCNC Hậu Giang, Email: trieunv.bqlknncnc@haugiang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang